Despre noi

VIZIUNEA GRĂDINIȚEI

Gradinita valorizeaza fiecare copil scolarizat, iar fiecare cadru didactic este focusat să realizeze un învăţământ performant, în conformitate cu idealul educațional național, european şi cu cel internațional.

MISIUNEA GRĂDINIȚEI
Asigurarea unei educaţii de calitate, care să ducă la egalizarea şanselor, la pregătirea copiilor pentru o lume în schimbare, formându-le abiliăţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul în societate și să contribuie la îmbunătățirea calitatii vietii.

Promovarea la preșcolari a unui comportament decent, caracterizat de cinste, onoare, respect reciproc, toleranţă, de gen intercultural/ pentru diversitate, responsabilitate faţă de propriile acţiuni.

Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia.

Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini si conduite noi.

Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor si experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare.

Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive.

Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii.

  VALORILE NOASTRE

Creativitate
Responsabilitate sociala
Respect pentru mediu
Respect pentru diversitate

Planul de învăţământ pentru educația timpurie este extras din OM nr. 4694/2.08.2019 si sta la baza organizarii de ansamblu a procesului de predare-învăţare-evaluare.

Durata activităţilor poate varia, în funcţie de particularităţile copiilor şi, implicit, de interesul manifestat de grupul de copii/copil pentru acestea, de conţinutul activităţilor, precum şi în funcţie de maniera de desfăşurare.