Viziune, misiune și valori

VIZIUNEA GRĂDINIȚEI

Gradinita valorizeaza fiecare copil scolarizat, iar fiecare cadru didactic are datoria să realizeze un învăţământ performant, în conformitate cu idealul educațional național, european şi cu cel internațional.

MISIUNEA GRĂDINIȚEI
• Asigurarea unei educaţii de calitate, care să ducă la egalizarea şanselor, la pregătirea copiilor pentru o lume în schimbare, formându-le abiliăţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul în societate și să contribuie la îmbunătățirea calitatii vietii.
• Descoperirea la preșcolari a înclinațiilor, talentelor și aptitudinilor, în vederea folosirii acestora în îmbunătățirea rezultatelor învățării, înregistrării progresului școlar și a performanțelor copiilor.
• Promovarea la preșcolari a unui comportament decent, caracterizat de cinste, onoare, respect reciproc, toleranţă, de gen intercultural/ pentru diversitate, responsabilitate faţă de propriile acţiuni.
• Dezvoltarea dimensiunii europene a educației desfășurate la nivelul grădiniței, prin activități, programe, parteneriate și proiecte specifice.
• Formarea premiselor ce stau la baza dobandirii de competenţe:
• Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia.
• Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini si conduite noi;
• Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor si experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare;
• Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;
• Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii.

  VALORILE NOASTRE

– Creativitate
– Responsabilitate sociala
– Respect pentru mediu
– Respect pentru diversitate