Reinscriere/Inscriere copii in anul scolar 2020-2021

 • În vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani vor avea loc, succesiv, următoarele etape la nivelul unităţii de învăţământ:
  • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2019-2020. Aceasta etapa se desfasoara in perioada 25.05.2020-05.06.2020  
  • înscrierea copiilor nou-veniţi începând cu 8 iunie 2020. Avem disponibile:
  • 3 locuri la Grupa Mica
  • 3 locuri la Grupa Mijlocie
  • 3 locuri la Grupa Mare

  In Gradinita Aurora intervalul orar aferent reînscrierilor şi înscrierilor se face zilnic, de luni pana vineri, in intervalul 8.00-18.00

  Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv:

  • grupa mare (copii de 5 ani),
  • grupa mijlocie (copii de 4 ani)
  • grupa mică (copii de 3 ani).

  În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani. În situaţia în care, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de crieterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil ( criteriile sunt prezentate mai jos ).

  Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, facem urmatoarele precizari:

  – capacitatea instituţiei este de 35 copii;

  numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 ESTE DE 30 COPII (pe grupe de vârstă: grupa mică 10 copii, grupa mijlocie 10 copii, grupa mare 10 copii);

  Criterii generale pentru înscrierea copiilor sunt cele prevazute de legislatia in vigoare.

      Criterii specifice pentru înscrierea copiilor in cadrul Gradinitei Aurora sunt: locurile se ocupa in ordinea solicitarilor, cu plata unui avans de 500 de lei.( Plata avansului inseamna solicitare ferma de inscriere si se deduce din taxa afernta lunii septembrie 2019 ). Avansul poate fi achitat pana la sfarsitul lunii iunie.

  Acte necesare la înscriere

  Potrivit Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4464/2000 privind Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preșcolar, actele necesare înscrierii copiilor la grădiniță sunt:

  • cererea de înscriere;
  • copie după certificatul de naștere al copilului;
  • fișa medicală;
  • aviz epidemiologic, eliberat conform prevederilor legale.

  Transferarea copilului de la o grădiniță la alta se face la cererea părinților sau a susținătorilor legali, cu avizul celor două unități, în limita locurilor planificate.

  Scoaterea copilului din evidența grădiniței se face în urmatoarele situații, potrivit Ordinului MENCS nr. 4464/2000: în caz de boală infecțioasă cronică, cu avizul medicului, sau în cazul în care copilul absentează nemotivat două săptămâni consecutive.